برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش

گروه مولفان:
محمود مهرمحمدی (نویسنده) | مرجان کیان (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش عنوان کتابی است از محمود مهرمحمدی که توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود مهرمحمدی، کتاب‌های نظریه ی برنامه ی درسی(آییژ)، جستارهای نظرورزانه در تعلیم و تربیت(دانشگاه تربیت مدرس)، برنامه درسی(سمت)، نظریه های برنامه درسی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.