سیاست و حکومت در اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا)

مولف:
احمد نقیب زاده (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
سیاست و حکومت در اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا) عنوان کتابی است از احمد نقیب زاده که توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دموکراسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد نقیب زاده، کتاب‌های دانشمند و سیاستمدار(علم)، مطالعه تطبیقی دولت درجوامع مسیحی و در جوامع اسلامی(علم)، نکات کلیدی تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از پیمان وستفالی تا امروز(تیسا)، زمانی میان زمان ها(فلات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان