علم و فضیلت (جستاری در بارۀ تاثیر ذهنیت علمی بر منش اخلاقی)

گروه مولفان:
لوییس کاروئانا (نویسنده) | محمد ابراهیم محجوب (مترجم)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
علم و فضیلت (جستاری در بارۀ تاثیر ذهنیت علمی بر منش اخلاقی) عنوان کتابی است از لوییس کاروئانا با ترجمه‌ی محمد ابراهیم محجوب که در 238 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Science and virtue: an essay on the impact of the scientific mentality on moral character، C2006. موضوع اصلی این کتاب علوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.