بانکداری اسلامی

گروه مولفان:
حمیدرضا کردلویی (نویسنده) | فرخ پوربیژن (نویسنده) | داوود همتی (نویسنده) | فریدون رهنمای رودپشتی (مقدمه نویس)

ناشر:
ترمه

درباره کتاب:
بانکداری اسلامی عنوان کتابی است از حمیدرضا کردلویی که در 384 صفحه و توسط انتشارات ترمه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بانک و بانکداری است. از حمیدرضا کردلویی، کتاب روش تحقیق در مدیریت و حسابداری(شهر آشوب) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.