نظریه گراف و کاربردهای آن

گروه مولفان:
سعید علیخانی (نویسنده) | سمیه جهری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه یزد

درباره کتاب:
نظریه گراف و کاربردهای آن عنوان کتابی است از سعید علیخانی که در 325 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه یزد در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گرافها است. از سعید علیخانی، کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی(دانشگاه یزد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.