ققنوس فاتح (چند روایت شفاهی از سرگذشت شهید محسن وزوایی)[ایستگاه مطالعه/ 6]

مولف:
گلعلی بابایی (گردآورنده)

ناشر:
موسسه انتشارات کتاب نشر

درباره کتاب:
ققنوس فاتح (چند روایت شفاهی از سرگذشت شهید محسن وزوایی) [ایستگاه مطالعه/6] عنوان کتابی است از گلعلی بابایی که در 126 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات کتاب نشر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گلعلی بابایی، کتاب‌های همپای صاعقه(انتشارات سوره مهر)، ضربت متقابل(انتشارات سوره مهر)، کالک های خاکی(انتشارات سوره مهر)، غوغای غبار(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.