نقد زیبایی شناختی و نقد اخلاقی (تحلیل نسبت های ممکن)

مولف:
محسن کرمی (نویسنده)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
نقد زیبایی شناختی و نقد اخلاقی (تحلیل نسبت های ممکن) عنوان کتابی است از محسن کرمی که در 191 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زیبایی شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محسن کرمی، کتاب‌های هنر و قلمرو اخلاق(ققنوس)، رنج کشیدگان و خوارشدگان(نیلوفر)، طریق التحقیق(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان