نظام جهانی مدرن (کشاورزی سرمایه دارانه و خاستگاه های اقتصاد جهانی اروپا در سدۀ شانزدهم)

گروه مولفان:
ایمنیوئل موریس والرستاین (نویسنده) | پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (نویسنده) | سناالدین سراجی جهرمی (مترجم)

ناشر:
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

درباره کتاب:
نظام جهانی مدرن (کشاورزی سرمایه دارانه و خاستگاه های اقتصاد جهانی اروپا در سدۀ شانزدهم) عنوان کتابی است از ایمنیوئل موریس والرستاین با ترجمه‌ی سناالدین سراجی جهرمی که در 876 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The modern world-system: capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. موضوع اصلی این کتاب سرمایه داری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایمنیوئل موریس والرستاین، کتاب‌های سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی(نشر نی)، علوم اجتماعی نیندیشیدنی(ترجمان علوم انسانی)، پایان جهان آن گونه که آن را می شناسیم(ترجمان علوم انسانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.