نگاه علمی به هندبال روز

گروه مولفان:
جواد زارعی (نویسنده) | مهدی طالب پور (نویسنده)

ناشر:
انتشارات حتمی

درباره کتاب:
نگاه علمی به هندبال روز عنوان کتابی است از مهدی طالب پور که در 472 صفحه و توسط انتشارات انتشارات حتمی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هندبال است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی طالب پور، کتاب‌های مدیریت باشگاه ورزشی(دانشگاه فردوسی مشهد)، مدیریت منابع انسانی در ورزش و تفریحات سالم(دانشگاه فردوسی مشهد)، کارورزی در مدیریت ورزشی(دانشگاه فردوسی مشهد)، راهنمای تدریس رشته مدیریت ورزشی(دانشگاه فردوسی مشهد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان