درآمدی بر مردم نگاری (نحوه انجام تحقیق های مشاهده ای و مردم نگارانه)[فرهنگ و جامعه]

گروه مولفان:
مایکل وی. انگروزینو (نویسنده) | پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (نویسنده) | جبار رحمانی (مترجم) | محمد رسولی (مترجم)

ناشر:
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

درباره کتاب:
درآمدی بر مردم نگاری (نحوه انجام تحقیق های مشاهده ای و مردم نگارانه) [فرهنگ و جامعه] عنوان کتابی است از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با ترجمه‌ی جبار رحمانی که در 232 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Doing ethnographic and observational research، c 2007. موضوع اصلی این کتاب تحقیق کیفی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، کتاب‌های موسیقی ایرانی و هویت(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، بنیان های عقلانی و اجتماعی موسیقی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، تاریخ تمدن و ملک مهدوی(دانشگاه امام صادق (ع))، سیاست، دین و فرهنگ؛ مطالعه ای بین رشته ای(دانشگاه امام صادق (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.