مختصر و مفید (جغرافیای ایران زمین در عصر صفوی)[گنجینه جغرافیای تاریخی ایران/ 34]

گروه مولفان:
محمد مفید بن محمود مستوفی بافقی (نویسنده) | ایرج افشار (گردآورنده) | محمدرضا ابویی مهریزی (گردآورنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
مختصر و مفید (جغرافیای ایران زمین در عصر صفوی) [گنجینه جغرافیای تاریخی ایران/34] عنوان کتابی است از ایرج افشار که در 366 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایرج افشار، کتاب‌های نامه های محمد قزوینی(طهوری)، سفینه بولونیا(سخن)، میرزا تقی خان امیرکبیر(توس)، یادداشتهای روزانه از محمدعلی فروغی(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.