تجربه تجدد (رویکردی انسان شناختی به امروزی شدن فرهنگ ایران)[فرهنگ ایران/ 4]

مولف:
نعمت الله فاضلی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
تجربه تجدد (رویکردی انسان شناختی به امروزی شدن فرهنگ ایران) [فرهنگ ایران/4] عنوان کتابی است از نعمت الله فاضلی که در 761 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تجدد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نعمت الله فاضلی، کتاب‌های همسایگی در شهر(تیسا)، فرهنگ و دانشگاه(نشر ثالث)، مردم نگاری آموزش(علم)، نگرشی نو به سیاست فرهنگی(تیسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.