مسئله علم در ایران (از تاریخ و فلسفۀ علم تا فرهنگ دانشگاهی)

مولف:
موسی اکرمی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
مسئله علم در ایران (از تاریخ و فلسفۀ علم تا فرهنگ دانشگاهی) عنوان کتابی است از موسی اکرمی که در 528 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسی اکرمی، کتاب‌های لیبرالیسم سیاسی(نشر ثالث)، درآمدی بر تحلیل فلسفی(طرح نو)، فلسفه، از تعبیر جهان تا تغییر جهان(نگاه معاصر)، درآمدی به فلسفه کیهان شناسی(نگاه معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.