بخوان و بنویس (کتاب کار فارسی و املای اول دبستان)

گروه مولفان:
گلزار فرهادی (نویسنده) | فرزانه فرهادی (نویسنده)

ناشر:
دانش آفرین

درباره کتاب:
بخوان و بنویس (کتاب کار فارسی و املای اول دبستان) عنوان کتابی است از فرزانه فرهادی که توسط انتشارات دانش آفرین در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خواندن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.