زمین شناسی (سال سوم متوسطه رشته علوم تجربی)[مجموعه کتاب های طبقه بندی شده]

گروه مولفان:
آرزو حاجی علی محمد زرگر (نویسنده) | فرزانه رجایی (نویسنده)

ناشر:
گل واژه

درباره کتاب:
زمین شناسی (سال سوم متوسطه رشته علوم تجربی) [مجموعه کتاب های طبقه بندی شده] عنوان کتابی است از آرزو حاجی علی محمد زرگر که در 156 صفحه و توسط انتشارات گل واژه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زمین شناسی است. از آرزو حاجی علی محمد زرگر، کتاب علوم زمین پیش دانشگاهی(گل واژه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.