در روزگاری که هنوز پنج شنبه و جمعه اختراع نشده بود

گروه مولفان:
فرهاد حسن زاده (نویسنده) | مهدی صادقی (تصویرگر)

ناشر:
موسسه کتاب چرخ فلک

درباره کتاب:
در روزگاری که هنوز پنج شنبه و جمعه اختراع نشده بود عنوان کتابی است از فرهاد حسن زاده که در 48 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب چرخ فلک در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرهاد حسن زاده، کتاب‌های لبخندهای کشمشی یک خانواده(موسسه کتاب چرخ فلک)، خاطرات خون آشام عاشق(موسسه کتاب چرخ فلک)، هندوانه به شرط عشق(موسسه کتاب چرخ فلک)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان