صدفی برای مروارید (آثار و برکات حجاب)

مولف:
محمد علی قاسمی (نویسنده)

ناشر:
نورالزهرا

درباره کتاب:
صدفی برای مروارید (آثار و برکات حجاب) عنوان کتابی است از محمد علی قاسمی که توسط انتشارات نورالزهرا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حجاب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد علی قاسمی، کتاب‌های طعم خدا(موسسه انتشارات امیرکبیر)، مجاهد مهجور(انتشارات سوره مهر)، سرچشمه تربیت(نورالزهرا)، از جامعه بین الملل تا جامعه جهانی(پژوهشکده مطالعات راهبردی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.