تیرگی درخشان (راهبردی به بنیادهای مکتوم در نظریه گفت و گوی تمدن ها به ضمیمه "درباره انسان انقلاب اسلامی ")

مولف:
جواد طاهایی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
تیرگی درخشان (راهبردی به بنیادهای مکتوم در نظریه گفت و گوی تمدن ها به ضمیمه "درباره انسان انقلاب اسلامی ") عنوان کتابی است از جواد طاهایی که در 200 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گفتگوی تمدنها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.