کشک های خفن

گروه مولفان:
احمد اکبرپور (نویسنده) | محمدرفیع ضیایی (تصویرگر)

ناشر:
موسسه کتاب چرخ فلک

درباره کتاب:
کشک های خفن عنوان کتابی است از احمد اکبرپور که در 208 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب چرخ فلک در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد اکبرپور، کتاب‌های نامه هایی به هیچ کس(پیدایش)، شب به خیر فرمانده(افق)، دست ها بالا، گاو مسلح است(چکه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.