منشا فرهنگ، تمدن و هنر در بین النهرین [تاریخ هنر و تمدن ایران زمین/1]

گروه مولفان:
بهروز فرنو (نویسنده) | اکرم (فرنو) محمدی محقق (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
منشا فرهنگ، تمدن و هنر در بین النهرین [تاریخ هنر و تمدن ایران زمین/1] عنوان کتابی است از بهروز فرنو که در 589 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تمدن باستان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان