مبانی و مفاهیم جمعیت شناسی

مولف:
محمد تقی شیخی (نویسنده)

ناشر:
شرکت سهامی انتشار

درباره کتاب:
مبانی و مفاهیم جمعیت شناسی عنوان کتابی است از محمد تقی شیخی که در 280 صفحه و توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جمعیت شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد تقی شیخی، کتاب‌های جامعه شناسی جوانان(حریر)، جامعه شناسی شهری(شرکت سهامی انتشار)، جامعه شناسی کیفیت زندگی(حریر)، جامعه شناسی سالمندی(حریر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,500 تومــان
موضوعات کتاب
جمعیت شناسی