تاملاتی درباره دیکتاتوری حزبی و مالکیت دولتی

مولف:
محمدحسن شاهکوئی (نویسنده)

ناشر:
نشانه

درباره کتاب:
تاملاتی درباره دیکتاتوری حزبی و مالکیت دولتی عنوان کتابی است از محمدحسن شاهکوئی که در 382 صفحه و توسط انتشارات نشانه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد مارکسیستی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسن شاهکوئی، کتاب‌های خرد عشق در تاریخ ایران(نشانه)، کانت هگل هایدگر(نشانه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.