نقش برجسته های ساسانی

گروه مولفان:
رسول موسوی حاجی (نویسنده) | علی اکبر سرفراز (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
نقش برجسته های ساسانی عنوان کتابی است از رسول موسوی حاجی که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقش های برجسته ساسانی است. از رسول موسوی حاجی، کتاب هنرهای کاربردی دوره اسلامی(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.