باستان شناسی خلیج فارس در دوره اشکانی و ساسانی

مولف:
علیرضا خسروزاده (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
باستان شناسی خلیج فارس در دوره اشکانی و ساسانی عنوان کتابی است از علیرضا خسروزاده که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خلیج فارس است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.