مبانی نظری حفاظت و مرمت در دوران معاصر

گروه مولفان:
سالوادور مونیوس ویناس (نویسنده) | کورس سامانیان (مترجم)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
مبانی نظری حفاظت و مرمت در دوران معاصر عنوان کتابی است از سالوادور مونیوس ویناس با ترجمه‌ی کورس سامانیان که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Contemporary theory of conservation، c2005.. موضوع اصلی این کتاب آثار فرهنگی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.