باستان شناسی آسیای مرکزی

مولف:
سید منصور سیدسجادی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
باستان شناسی آسیای مرکزی عنوان کتابی است از سید منصور سیدسجادی که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آسیای مرکزی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید منصور سیدسجادی، کتاب‌های سفرنامه ی مارکوپولو(بوعلی)، نخستین شهرهای فلات ایران(سمت)، باستان شناسی شبه قاره هند(سمت)، باستان شناسی آسیای مرکزی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.