باستان شناسی ماد

مولف:
کاظم ملازاده (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
باستان شناسی ماد عنوان کتابی است از کاظم ملازاده که توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کاظم ملازاده، کتاب‌های قلاع و استحکامات نظامی(انتشارات سوره مهر)، مدارس و بناهای مذهبی(انتشارات سوره مهر)، بناهای عام المنفعه(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.