تاریخ هنر باستان

مولف:
یعقوب آژند (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تاریخ هنر باستان عنوان کتابی است از یعقوب آژند که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یعقوب آژند، کتاب‌های ایران باستان(مولی)، تاریخنگاری در ایران(گستره)، تاریخ ایران(جامی)، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
38,000 تومــان