باستان شناسی و هنر آسیای صغیر در دوران تاریخی

مولف:
بهمن فیروزمندی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
باستان شناسی و هنر آسیای صغیر در دوران تاریخی عنوان کتابی است از بهمن فیروزمندی که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر آسیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهمن فیروزمندی، کتاب‌های تاریخ و تمدن کاسی ها در بابل(مارلیک)، باستانشناسی و هنر دوران تاریخی ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی(مارلیک)، باستانشناسی و هنر آسیای صغیر(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.