تاریخچه علم باستان شناسی

مولف:
غلامرضا معصومی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تاریخچه علم باستان شناسی عنوان کتابی است از غلامرضا معصومی که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامرضا معصومی، کتاب‌های دایره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان(انتشارات سوره مهر)، دایره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان(انتشارات سوره مهر)، سیراف(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، شیفت شب(افراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.