روشهای سالیابی در باستان شناسی

مولف:
فرانک بحرالعلومی شاپورآبادی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
روشهای سالیابی در باستان شناسی عنوان کتابی است از فرانک بحرالعلومی شاپورآبادی که توسط انتشارات سمت در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تاریخ گذاری باستان شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,500 تومــان