غزنویان از پیدایش تا فروپاشی

مولف:
ابوالقاسم فروزانی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
غزنویان از پیدایش تا فروپاشی عنوان کتابی است از ابوالقاسم فروزانی که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم فروزانی، کتاب‌های سلجوقیان(سمت)، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان(سمت)، قراخانیان(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
23,000 تومــان