تاریخ خوارزمشاهیان

گروه مولفان:
اللهیار خلعتبری (نویسنده) | محبوبه شرفی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تاریخ خوارزمشاهیان عنوان کتابی است از محبوبه شرفی که توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از محبوبه شرفی، کتاب زندگی، زمانه و تاریخ نگاری وصاف شیرازی(پژوهشکده تاریخ اسلام) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.