تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت)

مولف:
غلامحسین زرگری لاری (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت) عنوان کتابی است از غلامحسین زرگری لاری که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Muhammad، Prophet، d. 632 است. از غلامحسین زرگری لاری، کتاب تاریخ صدر اسلام(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.