تاریخ اندلس (از آغاز تا عصر ملوک الطوایف)

مولف:
شهره روغنی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تاریخ اندلس (از آغاز تا عصر ملوک الطوایف) عنوان کتابی است از شهره روغنی که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. از شهره روغنی، کتاب کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ و تمدن ملل اسلامی(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.