بررسی سیر تحول اسکان غیر رسمی با تاکید بر ایران

مولف:
پروانه شاه حسینی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
بررسی سیر تحول اسکان غیر رسمی با تاکید بر ایران عنوان کتابی است از پروانه شاه حسینی که توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زورنشینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پروانه شاه حسینی، کتاب‌های فرایند برنامه ریزی شهری ایران(سمت)، شهرشناسی تطبیقی ایران با تاکید بر استانهای مازندران و هرمزگان(سمت)، کتابشناسی گزیده توصیفی جغرافیای انسانی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان