نوسازی و بهسازی شهری

مولف:
محمد منصور فلامکی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
نوسازی و بهسازی شهری عنوان کتابی است از محمد منصور فلامکی که توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهرسازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد منصور فلامکی، کتاب‌های باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، اصل ها و خوانش معماری ایرانی(فضا (وابسته به موسسه علمی و فرهنگی فضا))، باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب(فضا (وابسته به موسسه علمی و فرهنگی فضا))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.