توسعه کشاورزی ((مفاهیم، اصول، روش تحقیق، برنامه ریزی در یکپارچه سازی اراضی کشاورزی))

مولف:
عبدالرضا رکن الدین افتخاری (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
توسعه کشاورزی ((مفاهیم، اصول، روش تحقیق، برنامه ریزی در یکپارچه سازی اراضی کشاورزی)) عنوان کتابی است از عبدالرضا رکن الدین افتخاری که توسط انتشارات سمت در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اصلاحات ارضی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالرضا رکن الدین افتخاری، کتاب‌های مدیریت توسعه روستایی(سمت)، توسعه روستایی با تاکید بر کارآفرینی(سمت)، حکمروایی روستایی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.