ژئومورفولوژی

گروه مولفان:
ریچارد ج. چورلی (نویسنده) | استنلی آلفرد شوم (نویسنده) | دیوید ای. ساگدن (نویسنده) | احمد معتمد (مترجم) | ابراهیم مقیمی (مترجم)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
ژئومورفولوژی عنوان کتابی است از استنلی آلفرد شوم با ترجمه‌ی ابراهیم مقیمی که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Geomorphology. موضوع اصلی این کتاب زمین شناسی ساختاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از استنلی آلفرد شوم، کتاب‌های ژئومورفولوژی(سمت)، ژئومورفولوژی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان