تحلیل جمعیت شناختی

مولف:
حبیب الله زنجانی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تحلیل جمعیت شناختی عنوان کتابی است از حبیب الله زنجانی که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جمعیت شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حبیب الله زنجانی، کتاب‌های جمعیت، توسعه و بهداشت باروری(بشری)، مهاجرت(سمت)، جمعیت توسعه و بهداشت باروری(بشری)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان