حقوق بشر و محیط زیست (دورنمای فلسفی، نظری و حقوقی)

گروه مولفان:
لیندا حجار لیب (نویسنده) | رضا امینی (مترجم)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
حقوق بشر و محیط زیست (دورنمای فلسفی، نظری و حقوقی) عنوان کتابی است از لیندا حجار لیب با ترجمه‌ی رضا امینی که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Human rights and the environment: philosophical، theoretical، and legal perspectives، 2011. موضوع اصلی این کتاب حقوق بشر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.