قرارداد عدم رقابت (حقوق قراردادهای تجاری، حقوق مالکیت فکری، حقوق رقابت)

گروه مولفان:
ابراهیم رهبری (نویسنده) | نجمه ابراهیمی آهویی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
قرارداد عدم رقابت (حقوق قراردادهای تجاری، حقوق مالکیت فکری، حقوق رقابت) عنوان کتابی است از ابراهیم رهبری که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بازرگانی بین المللی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابراهیم رهبری، کتاب‌های حقوق اسرار تجاری(سمت)، حقوق انتقال فناوری(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.