حقوق حریم خصوصی

مولف:
باقر انصاری (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
حقوق حریم خصوصی عنوان کتابی است از باقر انصاری که توسط انتشارات سمت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حق صیانت از حریم شخصی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از باقر انصاری، کتاب‌های نقش قاضی در تحول نظام حقوقی(میزان)، حقوق رسانه(سمت)، حقوق ارتباط جمعی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,500 تومــان