حقوق محیط زیست در ایران

مولف:
مصطفی تقی زاده انصاری (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
حقوق محیط زیست در ایران عنوان کتابی است از مصطفی تقی زاده انصاری که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق محیط زیست است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان