حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)

مولف:
محمدجعفر حبیب زاده (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال) عنوان کتابی است از محمدجعفر حبیب زاده که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب چک است. از محمدجعفر حبیب زاده، کتاب حقوق در اندیشه امام خمینی(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.