نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی

مولف:
محمد کریم خداپناهی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی عنوان کتابی است از محمد کریم خداپناهی که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روان شناسی عصبی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد کریم خداپناهی، کتاب‌های روان شناسی تجربی(سمت)، انگیزش و هیجان(سمت)، روانشناسی فیزیولوژیک(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان