شیوه استدلال نحوی

مولف:
علی درزی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
شیوه استدلال نحوی عنوان کتابی است از علی درزی که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دستور زبان زایشی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی درزی، کتاب‌های درآمدی بر زبانشناسی معاصر(سمت)، درآمدی بر زبانشناسی معاصر(سمت)، درآمدی بر زبان شناسی معاصر(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان