دستور زبان مقایسه ای فرانسه و فارسی

مولف:
محمد جواد کمالی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
دستور زبان مقایسه ای فرانسه و فارسی عنوان کتابی است از محمد جواد کمالی که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد جواد کمالی، کتاب‌های دختر چاه کن(نی نگار)، دستور زبان فرانسه(سمت)، اصول فن ترجمه(سمت)، ترجمه متون ادبی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.