دستور زبان فرانسه (فعل)

مولف:
محمد جواد کمالی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
دستور زبان فرانسه (فعل) عنوان کتابی است از محمد جواد کمالی که توسط انتشارات سمت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد جواد کمالی، کتاب‌های دختر چاه کن(نی نگار)، اصول فن ترجمه(سمت)، ترجمه متون ادبی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,500 تومــان