تاریخ ادبیات فرانسه

گروه مولفان:
پیر برونل (نویسنده) | افضل وثوقی (مترجم) | ابراهیم شکورزاده (مترجم) | ضیاءالدین دهشیری (مترجم)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تاریخ ادبیات فرانسه عنوان کتابی است از پیر برونل با ترجمه‌ی ابراهیم شکورزاده که توسط انتشارات سمت در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Histoire de Litterature Francaise. موضوع اصلی این کتاب ادبیات فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پیر برونل، کتاب‌های تاریخ ادبیات فرانسه(سمت)، تاریخ ادبیات فرانسه(سمت)، تاریخ ادبیات فرانسه(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,100 تومــان